Šťastný Nový rok

01.01.2017 20:22

Prajeme Vám všetko dobré a veľa zdravia v Novom roku 2017.