Všeobecné informácie

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

274_2009_Zz.pdf (1,2 MB)

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v platnom znení

489_2013_Zz.pdf (803,8 kB)

 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení

543_2002_Zz.pdf (1,8 MB)

 

Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu

Stanovy_SPZ.pdf (899,5 kB)

 

Stanovy Sovenskej poľovníckej komory

Stanovy_SPK.pdf (502,7 kB)

 

Symboly Slovenskej poľovníckej komory

Symboly_SPK.pdf (736 kB)
 

Etický kódex poľovníka

Eticky_kodex.pdf (118,9 kB)

 

Poľovnícky poriadok

Polovnicky_poriadok.pdf (146,7 kB)

 


Tlačivá

Žiadosť o zaevidovanie zbrane

Ziadost_o_zaevidovanie_zbrane.doc (28 kB)

 

Žiadosť o zbrojný preukaz

Ziadost_o_zbrojny_preukaz.doc (32 kB)
 

 

Aktualizované : 19.8.2015