Medzinárodný festival filmov CVPP 2016

11.04.2016 09:46

Pri príležitosti celoštátnej poľovníckej výstavy “Poľovníctvo a Príroda “, ktorá sa uskutoční v Nitre na výstavisku Agrokomplex v dňoch 09. – 12. 6. 2016 je vyhlásený Medzinárodný festival filmov ako súťažná prehliadka filmov s tematikou poľovníctvo a ochrana prírody. 

Festival nadväzuje na tradíciu konania už 20. ročníkov filmových festivalov, ktoré sa konali pravidelne počas Levických poľovníckych dní. Za toto obdobie sa predstavilo viac ako 300 filmov od slovenských, ale aj zahraničných autorov súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Prostredníctvom týchto filmov nám autori objektívom kamery ponúkli rozmanitosť prírody. Rokmi nám tak vzniká zaujímavá a náučná zbierka filmov, ktoré sú z roka na rok svojim prevedením kvalitnejšie a precíznejšie vypracované.

Všetky prihlásené filmy budú hodnotené porotou a návštevníci výstavy budú mať možnosť si pozrieť všetky prihlásené filmy počas verejnej projekcie počas výstavných dní a víťazi budú vyhlásení v rámci programu dňa 10. júna 2016.

Propozície, pozvánka a prihláška : filmovy festival_CVPP_2016.pdf (417,3 kB)